100 dni Kowalskiej

Komitet MyToruń przedstawia pierwsze swoje punkty programu dla Torunia, dziś pokazujemy te elementy które chcemy zrealizować w ciągu pierwszych 100 dni od wyborów.

 

Mówimy odpowiedzialnie i konkretnie co zamierzamy zrealizować w #100dniKOWALSKIEJ. Nie jest to festiwal obietnic, to można znaleźć u naszych politycznych konkurentów.

 

Wiele z tych punktów staraliśmy się zrealizować w obecnej kadencji Rady Miasta ale koalicja rządząca miastem nie zgadzała się na to. To są ważne i stosunkowo łatwe do wprowadzenia usprawnienia, które spowodują, że Toruń stanie się już w marcu 2019 miastem bardziej WyGodnym dla mieszkańców.

 

A więc konkretnie:

 

1. Budżet Torunia na nowo.

Co chcemy zrobić? Budujemy drogi dla Torunian. Zmienimy forsowaną przez obecnego Prezydenta wizję układu drogowego i odstąpimy od budowy w Toruniu tras przelotowych. MyToruń będzie budował drogi łączące osiedla, służące głównie mieszkańcom. Nowoczesne miasta nie budują tras tranzytowych przez tereny zamieszkałe, to jest funkcja przewidziana dla obwodnic.  W Toruniu taką rolę musi przejąć autostrada, naszym zadaniem jest aby doprowadzić do tego aby była bezpłatna.

 

W pierwszych 100 dniach zmienimy Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny, dzięki czemu toruński budżet odchudzimy o ok. 200 mln złotych.

 

Natychmiast rozpoczniemy projektowanie dróg które szybciej i taniej usprawnią poruszanie się po mieście dla mieszkańców:

 • “Łącznika Cichowicza” – Łącznik od ul. Wschodniej do Trasy Średnicowej usprawni połączenie “nowego mostu” z Trasą Średnicową.
 • Trasę Średnicową (odcinek zachodni od Sz. Chełmińskiej do Okrężnej) zaplanujemy jako drogę jednojezdniową z rondami usprawniającymi ruch.
 • Trasa Staromostowa (odcinek od ul. Bema do ul. Gałczyńskiego) zaprojektujemy jako zieloną uspokojną ulice lokalną. Która będzie przedłużeniem ulicy Sportowej. Ulica z rondami, bez świateł z ponad 150 miejscami parkingowymi.

 

2. Bezpłatna Komunikacja dla dzieci i młodzieży.

Co chcemy zrobić? Każdy toruński uczeń i uczennica będą mogli od 1 marca 2019 jeździć komunikacja publiczną za darmo.

 

Jak pokazują przykłady innych miast to się po prostu wszystkim opłaca. W Warszawie po wprowadzeniu darmowych przejazdów dla uczniów przychody z biletów wzrosły, m. in. dlatego, że rodzice zaczęli wykupywać bilety sieciowe. To działanie wspiera kierowców bo na ulicach w poranne i popołudniowe godziny szczytu zrobi się po prostu luźniej.

3. Parkingi Buforowe.

Co chcemy zrobić? Chcemy odkorkować Śródmieście, w 100 dni.

 

Każdy samochód, który nie wejdzie do śródmieścia zwiększa dostępność miejsc parkingowych, to się po prostu mieszkańcom będzie opłacać. Dlatego przy głównych wylotowych trasach do miasta powstaną parkingi buforowe dla naszych gości. Parkingi zlokalizowane będą przy liniach tramwajowych. Rozwiązanie bardzo podobne do tego zastosowanego na Skywayu z tym, że my chcemy aby obowiązywało cały rok, aby służyło mieszkańcom.

 

Będziemy zachęcać aby nasi goście zostawili samochód na parkingach i w dalszą podróż po Toruniu odbywali transportem publicznym. Dlatego parkowanie plus bilet całodzienny będzie kosztować tylko 5 zł.

 

Na początek przygotujemy 3 takie parkingi, przy Motoarenie, przy Szosie Okrężnej oraz na Placu Cyrkowym.

 

4. Toruńskie Centrum Kontaktu. Czynne 24h/7 dni w tygodniu. Toruń czynny całą dobę.

Co chcemy zrobić? Usprawnić przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami a administracją. Stworzymy całodobowe Toruńskie Centrum Kontaktu urzędu z mieszkańcami, gdzie będzie można:

 • Uzyskać pełną informację o usługach realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki miejskie.
 • Zgłosić problem, którym powinny zająć się służby miejskie – Naprawmy To.
 • Przekazać swój pomysł na ulepszenie miasta.
 • Monitorować stan realizacji zgłoszonej sprawy.

 

Kontakt z TCK będzie możliwy poprzez telefon, maila ale też aplikację mobilną. W ramach TCK reaktywujemy serwis naprawmy.to, który będzie umożliwiał szybkie zgłaszanie i monitorowanie usterek w mieście. Będziemy korzystać  z doświadczeń m.in. Warszawy gdzie działa świetne przyjęta usługa Warszawa 19115 https://warszawa19115.pl/

5. Pakiet Demokratyczny dla Mieszkańców

Co chcemy zrobić? Chcemy zwiększyć udział mieszkańców w procesy podejmowania decyzji.

 

W 100 dni powstanie odświeżony pakiet narzędzi zwiększający udział mieszkańców w procesach podejmowania decyzji. Zmienimy regulamin konsultacji społecznych, zaczniemy m.in. na poważnie konsultować plany miejscowe z mieszkańcami, ale także z inwestorami.

 

Wprowadzimy nowe narzędzia dialogu w tym panel obywatelski. Chcemy, aby proces legislacyjny lokalnych aktów prawnych był bardziej czytelny i zrozumiały dla torunian.

 

W 100 dni powołamy brakujące Rady Okręgów i przygotujemy ich reformę. Chcemy je zamienić w dynamicznie działające Rady Osiedli.

 

Wprowadzimy od dawna oczekiwane zmiany w Budżecie Partycypacyjnym, apelowaliśmy o to od dawna ale koalicja w radzie nie była tym zainteresowana.

 

Jako klub Radnych udało nam się wprowadzić TRUP (Toruński Rejestr Umów Publicznych) teraz chcemy go rozwinąć. W 100 dni upublicznimy wszystko co można upublicznić. Wprowadzimy “Otwarte Dane”, będziemy dzielić się z mieszkańcami informacjami w sposób uporządkowany. Dotyczyć to będzie także spółek miejskich i instytucji kultury podległych miastu. Powstaną strony www dla wydziałów i czytelne “pełne” BIPy także miejskich spółek.

 

Wprowadzimy transmisje online z posiedzeń wszystkich komisji Rady Miasta – tego nie udało nam się do tej pory przeforsować w obecnej Radzie Miasta.

6. Posprzątamy spółki miejskie.

Gmina Toruń posiada udziały w 12 spółkach z tego w siedmiu jest 100 % właścicielem:

 • MPO Sp. z o.o. — udział miasta 100%
 • Toruńskie TBS Sp. z o.o. — udział miasta 100%
 • MZK w Toruniu Sp. z o.o — udział miasta 100%
 • Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. — udział miasta 100%
 • Urbitor Sp. z o.o. — udział miasta 100%
 • Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. — udział miasta 100%
 • Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. — udział miasta 59,9%
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA — udział miasta 38,26%
 • PGE Toruń SA — udział miasta 4,57%
 • CKK Jordanki sp. z o.o. — udział miasta 100%
 • KS Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna — udział miasta: 75,5%
 • Port Lotniczy Bydgoszcz SA — udział miasta 0,04%

 

Są takie spółki miejskie, gdzie większość pracowników to członkowie i sympatycy jednej partii politycznej, nie wierzymy że w Toruniu tylko osoba z legitymacją partyjną ma kompetencje aby pracować na rzecz mieszkańców. Może trudno w to uwierzyć, ale w Toruniu nawet radni miejscy pracują w spółkach należących do gminy. To narusza wg nas standardy demokratycznego państwa prawa.

 

Zapewniamy! W 100 dni odpartyjnimy wszystkie spółki miejskie. JAK?

 

Najpierw zarządzamy w każdej z nich audyty finansowe i kompetencyjne. Następnie zatrudnimy w nich kompetentnych menedżerów i ekspertów – oczywiście na podstawie konkursów. Zadbamy także aby działalność spółek była maksymalnie jawna i transparentna. W 100 dni upublicznimy wszystko co można upublicznić także w spółkach miejskich. Posprzątamy Toruń, posprzątamy spółki miejskie.