Kim jesteśmy

Jesteśmy jedynym niepartyjnym i niezależnym komitetem wyborczym w Toruniu. Bazujemy na doświadczeniach radnych Czasu Mieszkańców i nowych środowisk, które tworzą ten projekt. Czas Mieszkańców stworzyli społecznicy, aktywiści miejscy i zaangażowani w życie swojego miasta mieszkańcy i mieszkanki Torunia jako alternatywa dla zabetonowanego lokalnego układu politycznego.

 

Do Rady Miasta dzięki uzyskanym głosom w 2014 wprowadzili 4 radnych. Jako jedyny klub byli i są w opozycji do rządzącej miastem koalicji PO, PiS i prezydenta Zaleskiego. Są także współzałożycielami Kongresu Ruchów Miejskich, ogólnopolskiej federacji organizacji politycznych, która skupia już ponad 40 miast. Wiele z nich aktywnie angażuje się w wybory samorządowe.

 

Dziś po 4 latach zbierania doświadczenia, w przededniu kolejnych wyborów samorządowych, Czas Mieszkańców łączy się z nowymi środowiskami. Projekt MyToruń tworzą również lokalni przedsiębiorcy. Skupiamy także naukowców i ekspertów w zarządzaniu samorządem, artystów, nauczycieli i sportowców oraz działaczy. Wystawiamy listy wyborcze we wszystkich okręgach wraz z kandydatką na prezydentkę Torunia. Będziemy realną alternatywą dla partyjnych komitetów wyborczych.

 

Aktualna specyficzna i wyjątkowa sytuacja polityczna w naszym mieście, wymusza podjęcie zdecydowanych działań. Fasadowość konsultacji, budżetu partycypacyjnego pokazuje jak pięknie opowiadamy o naszym wspólnym mieście, ale nie przekłada się to na rzeczywistość. Głosu mieszkańców nie uwzględnia się przy podejmowaniu kluczowych decyzji m.in. przy budowach wielkich arterii, wycinkach i wydatkach, które nie są nam potrzebne. Zarządzanie miastem nie może polegać na działaniach mających na celu utrzymaniu władzy i zaspokajaniu potrzeb określonych grup. Rada Miasta i prezydent muszą realizować potrzeby mieszkańców Torunia.