Remont mostu Piłsudskiego

Kończymy z podziałem Torunia na dwie części, Toruń musi być WyGodnym miastem także dla mieszkańców lewobrzeżnego Torunia. Pomijanie potrzeb mieszkańców Podgórza, Stawek, Rudaka czy Czerniewic widać doskonale na przykładzie planowanego remontu mostu.

 

Nie zgadzamy się aby koszty wynikające z remontu mostu były przerzucane na mieszkańców, szczególnie mieszkańców lewobrzeża. Uważamy, że planowana przez obecnego Prezydenta organizacja ruchu w trakcie planowanego remontu nie zapewni WyGodnego przemieszczania się pomiędzy obiema częściami miasta.

 

Jednocześnie uważamy, że należy zmienić planowaną koncepcję przebudowy Mostu w taki sposób aby po remoncie Most Piłsudskiego stał się prawdziwym mostem śródmiejskim, obsługującym głównie ruch lokalny – BEZ TRANZYTU.

 

Dokładnie tak jak zadeklarowaliśmy w trakcie naszej prezentacji #100dniKOWALSKIEJ — nie budujemy już tras tranzytowych przez miasto, zaczynamy budować drogi dla Torunian. Chcemy także aby równolegle z remontem przeprawy powstały niezbędne bezpieczne połączenia pieszo-rowerowe, które usprawnią przemieszczanie się dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu.

 

Przygotujemy także analizę przywrócenia tramwaju przez Most do Dworca Głównego i poddamy ją roku 2019 pod ocenę mieszkańców. W związku z tym deklarujemy, że przesuniemy remont mostu do roku 2020.

 

Remont mostu Piłsudskiego wg My Toruń:

 

1. Zapewnimy podczas remontu mostu WyGodne przemieszczanie się dla mieszkańców.

 

2. Przygotujemy wariant przebudowy mostu z tramwajem do Dworca Głównego (na moście z jednym torem tramwajowym) i poddamy go ocenie mieszkańców.

 

3. Zaproponujemy rozwiązania drogowe, który sprawią że Most będzie docelowo mostem lokalnym, bez szkodliwego dla miasta tranzytu.

 

4. Nie wykluczamy zbudowania mostu tymczasowego na czas remontu.