Wizja ZERO

Zaczyna się. Zaczyna się seria miesięcy, w czasie których częściej giną ludzie na ulicach w Toruniu. Tak nie musi być.

 

Nie unikniemy sytuacji w której, wypadki będą się zdarzały. Ale musimy przyjąć do wiadomości, że wiele z nich jest wynikiem źle zaprojektowanej infrastruktury drogowej. Projektujemy złe, niebezpieczne ulice. Większość pieszych w Toruniu ginie na pasach i niewiele z tym robimy! Wiele projektów realizujemy według założeń sprzed 50 lat. Czas na nowoczesne wygodne i bezpieczne miasto.

 

Dwa razy w ciągu mijającej kadencji próbowaliśmy przekonać radę miasta do wzięcia odpowiedzialności z to co sie dzieje na toruńskich ulicach. Koalicja rządząca miastem nie dała się przekonać.

 

Jako radni chcemy być odpowiedzialni za bezpieczeństwo publiczne mieszkańców. Zmienimy filozofię w zarządzaniu ruchem drogowym i uznajemy bezpieczeństwo użytkowników dróg za nadrzędny parametr w projektowaniu dróg i ulic oraz zarządzaniu ruchem w mieście.

 

Standard “Wizja Zero” jest standardem wprowadzonym już przez kilka polskich miast i wiele europejskich, polegający głównie na odpowiednim przeprojektowaniu szczególnie niebezpiecznych miejsc oraz uznanie kwestii bezpieczeństwa za nadrzędną wobec innych parametrów ruchu. Takie podejście zarządcy dróg pozwala do minimum ograniczyć wypadki z udziałem rowerzystów i pieszych, a w konsekwencji dojść do sytuacji, gdy śmierć na drodze jest tragedią pojawiającą się w mieście raz na kilka lat. W ostatnich latach było to kilka tragedii rocznie, o te kilka za dużo.

 

“Wizja Zero” jest możliwa do osiągnięcia. Ponad 200 europejskich miast może cieszyć się ZEROWĄ śmiertelnością na drogach. Mamy już dobre polskie przykłady, gdzie lokalny samorząd tak zaprojektował układ drogowy, że dziś nikt tam na drogach nie ginie (np. Jaworzno). Lublin oraz Bydgoszcz mają swoje standardy projektowania architektury drogowej i pieszej, której celem jest w pierwszej kolejności ochrona pieszego.

 

Zdajemy sobie sprawę, że tragedii z udziałem pieszych i rowerzystów byłoby mniej, gdyby wiele niebezpiecznych miejsc po prostu pilnie przeprojektować.

 

Deklarujemy, że przygotujemy i wprowadzimy rozwiązania “Wizji ZERO”. Wdrożymy rozwiązania, które będą skutkowały całkowitym wyeliminowaniem wypadków ze skutkiem śmiertelnym z toruńskich ulic do roku 2023. Stworzymy infrastrukturę, która będzie eliminowała sytuacje, w których dochodzi do wypadku śmiertelnego. Udało się w Jaworznie, uda się w Toruniu.

 

 

Co chcemy zrobić:

 

Ograniczyć ilość samochodów w śródmieściu. m.in. poprzez działania, które zadeklarowaliśmy w ramach naszego pakietu #100dniKOWALSKIEJ, parkingi buforowe i bezpłatny transport publiczny dla uczniów.

 

Wprowadzić nowy standard budowy ulic. Będziemy budować ronda, unikać tras tranzytowych przez centrum.

 

Każda szkoła będzie objęta ochroną. Do każdej szkoły będzie dogodny dojazd, przy każdej szkole będzie możliwość bezpiecznego dowiezienia i odwiezienia dzieci. Wprowadzimy strefy uspokojenia ruchu tam gdzie to konieczne.

 

Przeorganizujemy każde przejście dla pieszych gdzie dochodzi do kolizji i wypadków.